Obchodní podmínky Registrace Novinky Výhodný nákup Kontakty

Vyhledávání

Naše nabídka

Podpora, informace

IndieIndie je jednou z nejproslavenějších čajových oblastí, zejména pokud se týká prvotřídního černého čaje. Podle některých teorií je dokonce považována za domovinu čajovníku, protože antropologické a archeologické průzkumy prokázaly, že původní obyvatelé Indie pojídali listy čajovníku jako zeleninu. Nejvýznamnějšími čajovými oblastmi indického subkontinentu jsou Darjeeling, Assám, Nilgiri, Sikkim, Nepál, Terai, Dooars a Bangladéš.


Darjeeling
je proslavená horská až vysokohorská oblast na severu Indie se zhruba stovkou čajových zahrad, z nichž se většina nachází v jedné z těchto sedmi největších čajových oblastí - East Walley of Darjeeling, West Walley of Darjeeling, Kurseong North Walley, Kurseong South Walley, Mirik, Rungbong a Teesta. Nadmořská výška jednotlivých zahrad kolísá mezi 400 a 2.500 metry nad mořem, přičemž nejvíce ceněnými čaji jsou zde čaje vysokohorské. Klimatické i půdní podmínky jsou v této oblasti velice příznivé pro produkci vysoce kvalitních čajů, vzhledem k drsnému vysokohorskému podnebí dorůstají lístky dostatečně dlouho, čímž je zaručen optimální podíl chemických látek důležitých pro chu? a aroma čaje, ale také pro jeho zdravotní prospěšnost. Sklízí se výhradně ručně, obvykle jen čtyřikrát do roka. Vzhledem k rozdílným klimatickým podmínkám, při nichž lístky pro jednotlivé sklizně dorůstaly, má čaj z každé sklizně svůj jedinečný a nezaměnitelný charakter.

První sklizeň (first flush), v literatuře častěji uváděná jako Easter Flush, probíhá v březnu a dubnu, kdy po dlouhém období vegetačního klidu raší první, velmi jemné a křehké lístky. Z této sklizně se produkují velice ceněné, vysoce kvalitní čaje, často s velkým podílem zelených lístků a tipsů, poskytující svěží a jasný nálev velmi živého chu?ového charakteru.

Druhá sklizeň (second flush), v literatuře nejčastěji označovaná jako Spring Flush, probíhá od května do června a poskytuje taktéž velmi ceněné, vysoce kvalitní čaje, které se od sklizně jarní liší obvykle vyšším podílem tmavších lístků, hlubší barvou nálevu, ale zejména chu?ovým charakterem, který je jakoby usedlejší, typické jsou jemné ovocné tóny a také chu?, která tuto sklizeň učinila ve světě čaje skutečným pojmem, tzv. muscatel.

V době monzunů a těsně po jejím skončení, tj. od konce června do srpna, probíhá sklizeň třetí, jejíž označení v literatuře není zcela jednotné, objevují se dva základní názvy - Monsoon nebo Summer Flush. Čaje z této sklizně dosahují prvotřídních kvalit srovnatelných s předchozími dvěma sklizněmi spíše vzácně, obvykle se používají do darjeelingských směsí.

Na přelomu září a října pak probíhá poslední sklizeň roku, označovaná jako podzimní (autumnal), z níž se produkují spíše standardní čaje určené zejména pro přípravu směsí.

Drtivou většinu produkce darjeelingských čajových zahrad tvoří čaje černé, které však vzhledem ke specifickému způsobu zpracování sklizených lístků rozhodně nelze ztotožnit s černými čaji assámského či cejlonského typu, obvyklou praxí většiny zahrad se již také stala produkce čajů zelených, zpracovávaných japonskou metodou (propařováním). Spíše vzácněji se lze setkat s darjeelingskými čaji polozelenými (nejčastěji tchajwanského typu) a v poslední době některé zahrady experimentují s produkcí vysoce kvalitních čajů bílých.

Assam
Assamje rozlehlá nížinná oblast rozkládající se na rozloze 190.000 hektarů po obou březích řeky Brahmaputry zhruba 200 kilometrů jihovýchodně od hranic Darjeelingu, při hranicích s Čínou. Jde o největší čajovou oblast světa produkující průměrně 266.000 tun čaje ročně, přičemž čajový průmysl v této oblasti zaměstnává plných 15% obyvatelstva. Většina z více než 700 čajových zahrad Assámu se nachází v Brahmaputra Valley nebo Surma Valley, ostatní jsou rozesety do menších čajových oblastí Lakhimpur, Sibsagar, Darrang, Nowgong a Cachar District. Půdní i klimatické podmínky jsou pro pěstování čajovníku velmi příhodné zejména v období monzunových deš?ů, kdy lístky dorůstají velmi rychle a sklízí se v krátkých intervalech až 75% celoroční produkce čaje. Sklízí se ručně ve čtyřech sklizňových obdobích. První sklizeň probíhá po ukončení vegetačního klidu keřů od konce března až do začátku června. Z první sklizně se produkují vysoce kvalitní čaje velmi specifického chu?ového charakteru, zcela odlišného od čajů ze sklizně druhé. Od konce června do první poloviny srpna probíhá sklizeň druhá. Čaje produkované z této sklizně jsou nejvíce ceněny jak pro svou kvalitu, tak pro svůj chu?ový charakter a aroma typické pro assámské čaje. Třetí sklizeň probíhá v průběhu období deš?ů, tj. od srpna do září, a jde o sklizeň vícenásobnou. Vzhledem k příznivým teplotám a vysoké vlhkosti v tomto období dorůstají lístky velice rychle, což má za následek velké kvantum sklizeného čaje, jehož kvalita však vzhledem k nízkému podílu pro chu? a aroma důležitých chemických látek v listu není příliš vysoká. Proto se čaje produkované z této sklizně používají zejména do směsí, či zpracované metodou CTC do nálevových sáčků. Poslední sklizeň roku probíhá na podzim, nejčastěji od konce září do první poloviny listopadu, kdy v relativně suchém a chladném počasí dorůstají lístky pomaleji, takže se čaje z této sklizně svou kvalitou i chutí blíží čajům ze sklizně druhé. Drtivou většinu produkce assámských čajových zahrad tvoří černé čaje, poměrně běžně se lze setkat i s čaji zelenými.

Nilgiri
je hornatá oblast ve státě Tamil Nandu na jihovýchodě Indie ohraničená řekou Noyar na jedné a pohořím Palni na druhé straně. Samo jméno Nilgiri pochází z tamilštiny a v překladu znamená Modré hory. Svou roční produkcí okolo 100.000 tun čaje (25% indické produkce) se řadí na druhé místo mezi indickými čajovými producenty. Klimatické podmínky jsou velmi příhodné, srážky jsou poměrně stejnoměrně rozprostřeny do celého roku, půdy jsou pro růst čajovníku taktéž velmi příznivé. Čajové zahrady se rozkládají v nadmořské výšce od 30 do 2.300 metrů (většinou však od 1.700 do 2.300 metrů), přičemž vysokohorské čaje jsou považovány za vysoce kvalitní, čaje ze středních a nižších poloh bývají většinou zpracovávány cejlonskou metodou či metodou CTC a bývají používány většinou do směsí. Vzhledem k téměř ideálním klimatickým podmínkám a rovnoměrným srážkám se sklízí prakticky celoročně (mimo období vegetačního klidu), zejména ve vysokohorských polohách v dostatečně dlouhých časových intervalech, umožňujících produkci vysoce kvalitních čajů. Produkuje se téměř výhradně černý čaj, přičemž některé vysokohorské čaje jsou zpracovávány po vzoru vysokohorských čajů darjeelingských, s jinými čaji se lze setkat jen velmi vzácně.

Nepál
je vysoce ceněná vysokohorská čajová oblast při severovýchodní hranici Darjeelingu s 58 čajovými zahradami, rozkládajícími se v nadmořské výšce přes 1.000 metrů, produkujícími zhruba 500 tun čaje ročně. Geografické podmínky jsou stejně jako podmínky klimatické a půdní velmi podobné sousední darjeelingské oblasti, tj. velice vhodné pro produkci prvotřídních vysokohorských čajů. Sklízí se stejně jako v Darjeelingu čtyřikrát ročně. První sklizeň (first flush), probíhá v dubnu a květnu, kdy po období vegetačního klidu raší první lístky. Z této sklizně se produkují velice ceněné, vysoce kvalitní čaje, často s velkým podílem zelených lístků a tipsů. Druhá sklizeň (second flush), probíhá od června do července a poskytuje prvotřídní čaje, které se od sklizně jarní liší obvykle vyšším podílem tmavších lístků, hlubší barvou nálevu, ale zejména chu?ovým charakterem, který je jakoby usedlejší, typické jsou jemné ovocné tóny, svým charakterem připomíná druhé sklizně z Darjeelingu. Od konce července do srpna probíhá sklizeň třetí. Čaje z této sklizně dosahují prvotřídních kvalit srovnatelných s předchozími dvěma sklizněmi spíše vzácně, obvykle se používají do nepálských blendů. Na přelomu září a října pak probíhá poslední sklizeň roku, označovaná jako podzimní, z níž se produkují spíše standardní, tmavší čaje, určené zejména pro přípravu směsí. Produkuje se zejména vysokohorský černý čaj zpracovávaný darjeelingskou metodou, objevují se však i čaje zelené a jasmínové.

Dooars
je malá, nížinná čajová oblast Indie rozkládající se západně od Assamu a jižně od Darjeelingu. Klimatické podmínky jsou zde prakticky totožné s assámskou oblastí, dokonce i období deš?ů přichází do obou oblastí současně, a také průběh sklizní je zde téměř shodný, tj. sklízí se čtyřikrát ročně od března do listopadu, většina produkce však pochází ze třetí sklizně probíhající v období monzunů. Produkuje se téměř výhradně černý čaj, obvykle zpracovávaný orthodoxní metodou či metodou CTC, který se obvykle používá do směsí. Lepší třídy černého čaje z této oblasti poskytují nálev podobné síly a charakteru jako dobré čaje assámské, od nichž se však liší specifickým a naprosto charakteristickým aroma.

Terai
je malá čajová oblast Indie, rozkládající se na úpatí Himaláje, západně od Dooars a jižně od Darjeelingu. Klimatické podmínky jsou zde podobné jako v Assámu, srážky jsou však rozvrstveny rovnoměrněji a podnebí je vlhčí. Sklízí se od března do listopadu, nejvíce pak během období deš?ů. Za nejkvalitnější bývá považován čaj z první sklizně, poskytující světlý nálev zcela charakteristické, kořeněné chuti a výrazného aroma. Produkuje se téměř výhradně černý čaj.

Sikkim
je rozlohou nevelké, kdysi samostatné knížectví nyní patřící Indii, rozkládající se ve vysokohorských polohách blízko hranic Darjeelingu. Geografické i klimatické podmínky jsou zde prakticky shodné s oblastí Darjeelingu, stejně jako roční průběh sklizně. V současné době v Sikkimu produkuje jediná čajová zahrada, nesoucí jméno Temi , která proslula vysoce kvalitním vysokohorským, výhradně černým čajem darjeelingského typu.

Bangladéš
se nachází při východní hranici Indie a s roční produkcí okolo 55.000 tun převážně černého čaje se řadí mezi menší až střední producenty. Klimatické podmínky jsou zde pro pěstování čaje poměrně velmi příznivé. Sklizně probíhají od dubna do listopadu, nejlepší čaje, které jako jediné mohou dosahovat i listových tříd, však pocházejí ze sklizně probíhající na přelomu května a června. Většina produkce je zpracovávána metodou CTC do tříd dust

Vaše objednávka

košík je prázdný
Při objednávce nad 900 Kč dopravné zdarma
Při objednávce nad 1000 Kč
1 vzorek zdarma
Při objednávce nad 1500 Kč
3 vzorky zdarma nebo sleva 5%
Za každých dalších 500 Kč
1 vzorek zdarma
Vzorky zdarma a slevu na objednávku nelze kombinovat.

Přihlášení

přihlášení uživatele
zapomenuté heslo

Ceník ke stažení

Doporučujeme

Zobrazit kategorii
doporučujeme